Foto HR bottiglia Cocchi Brut Rosé jpg

Foto ambientata Cocchi Brut Rosé 00 jpg

Foto ambientata Cocchi Brut Rosé 01 jpg

Foto ambientata Cocchi Brut Rosé 02 jpg

Nuova linea Metodo Martinotti Cocchi 01 jpg

Nuova linea Metodo Martinotti Cocchi 02 jpg

Comunicato Stampa Cocchi Brut Rosé pdf

Scheda Tecnica Cocchi Brut Rosé pdf